Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Tràmits i gestions -> Normativa municipal i ordenances

Normativa municipal i ordenances

Tornar Imprimir

L'article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribuïx als ajuntaments capacitat per desenvolupar, dins del marc de les seves competències, allò que estableix la legislació autonòmica i estatal. Des d'aquest web, podeu accedir a ordenances i reglaments que han estat aprovats per l'Ajuntament de Benifaió.

Normativa municipal

» Normativa urbanística
» Ordenances municipals
» Ordenances fiscals

Normativa marc

L'activitat de l'Ajuntament de Benifaio es desenvolupa dins d'un marc establert per una sèrie de normes aprovades per altres institucions. Des d'aquest web en podeu veure algunes.

» Constitució espanyola
» Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana
» Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del règim local
» Llei orgànica 5/1985 de règim electoral general

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es